Utvendig

Skal dere rehabilitere fasadene lager vi en tilstandsrapport på prosjektet. På bakgrunn av rapporten kommer vi med anbefalinger på hvilket arbeid som må utføres. Dette medfører at kunden får en oversikt over de ulike behandlingene, som igjen gir grunnlag for totaløkonomien i prosjektet.